PatiŽnttevredenheid

 

Een patiënt is niet zomaar een klant. Hij heeft er niet voor gekozen om patiënt te zijn. Maar hij kan wel kiezen uit vele zorgaanbieders. Hoe kan uw instelling zich onderscheiden van andere? Ofwel, hoe komt u het beste tegemoet aan de wensen en behoeften van patiënten?

 

Continu onderzoek
Voortdurend onderzoek is een belangrijk instrument voor continue kwaliteit. Juist omdat u elke keer weer andere patiënten behandelt, en dus andere respondenten hebt, is continu onderzoek noodzakelijk om een evenwichtig beeld te geven van uw kwaliteit. Met als basis de vragenlijst van het NVZ/NFU, bieden wij u een pakket voor continu onderzoek op punten als ontvangst, deskundigheid, informatievoorziening en nazorg. Uit het maandelijkse rapport haalt u concrete verbeterpunten, per afdeling, per cluster of voor het gehele ziekenhuis. De vragenlijsten kunt u aan uw patiënten aanbieden in digitale of schriftelijke vorm, waardoor u een grote groep respondenten creëert. Door de ruimte voor extra aanbevelingen of opmerkingen, genereert u daarnaast bijzondere respons waarmee u eveneens meteen mee aan de slag kunt.

 

Uitgebreid onderzoek
Soms wilt u weten hoe uw patiënten over een meer specifiek onderwerp denken. Bijvoorbeeld als uw instelling voor belangrijke investeringen staat, zoals op het gebied van inrichting, parkeerruimte, logistieke alternatieven. Of als u beleid wilt aanscherpen. Op zo’n moment kunnen wij een uitgebreid onderzoek voor u inzetten. Dit bestaat deels uit de vragenlijst van het continu onderzoek en gaat verder in op zaken waarover u zelf veel meer wilt weten. Zo weet u heel concreet en snel weet wat de wensen zijn van uw doelgroep op dat gebied. Dit onderzoek is overigens ook heel goed inzetbaar als jaarlijkse aanvulling op het continu onderzoek.

 

De resultaten van de onderzoeken presenteren wij vanzelfsprekend in rapportages op maat.