Medewerkers

Zijn uw medewerkers echt betrokken? Zijn ze gemotiveerd om goede prestaties te leveren? Enthousiaste en bevlogen medewerkers zijn niet alleen belangrijk doordat ze hun werk goed doen. Ze werken tevens met meer passie, energie en gedrevenheid, EN zijn ze ook buiten het werk een visitekaartje! Bovendien weten ze veel over wat er speelt binnen uw bedrijf en kunnen ze een waardevolle rol spelen in het verbeteren van de organisatie. Door medewerkers vroeg in een medewerkersonderzoek te betrekken, vergroot u de kans op slagen. En als u hen de mogelijkheid geeft zich op die manier te ontwikkelen, ontwikkelt uw organisatie als vanzelf mee.


Normaliter onderzoekt een organisatie de waardering van haar medewerkers één keer per twee jaar. Er bestaat echter steeds meer de behoefte bij organisaties om problemen op de werkvloer sneller en meer frequent te signaleren. Om korter op de bal te kunnen spelen, heeft MeteQ vanuit die behoefte de MeTeQBase ontwikkeld. De resultaten van dit medewerkersonderzoek presenteren we met aanvullende analyses en rapportage op maat.

 

Meer weten? Neem contact met ons op