PROMs/PREMs

 

   

Waarvoor worden PROMs- en PREMs-onderzoeken gehouden?

De uitkomsten van deze onderzoeken worden door verzekeraars gebruikt bij het maken van afspraken met zorgverleners. Om goede afspraken te kunnen maken, is het belangrijk te weten hoe de consument/patiënt de zorg rondom de behandeling heeft ervaren. Om zo betrouwbaar en onafhankelijk mogelijk ervaringen van consumenten met zorg te verzamelen, worden een wetenschappelijk gevalideerde methodes ingezet, zoals de CQI, PREMs en PROMs.

 

 

PROMs

PROMs (Patient Reported Outcome Measures) zijn vragenlijsten waarin de patiënt zelf zijn ervaren gezondheidstoestand en de gevolgen van zijn aandoening op zijn dagelijks leven aangeeft. 

De hoofddoelstelling van de inzet van PROMs is het bevorderen van de kwaliteit van leven van patiënten door de zorg hier meer op te laten aansluiten. 

Het toepassen van PROMs helpt specialisten en maatschappen de zorg voor de patiënt te verbeteren. Ook zorgverzekeraars bevorderen het gebruik van PROMs om ziekenhuizen te stimuleren om actiever op de kwaliteit van de zorg te gaan sturen. 

Het gebruik van PROMs in de dagelijkse zorgpraktijk vormt een krachtig concept om de patiënt en zijn kwaliteit van leven nog meer centraal te stellen in de zorg. 

 

PREMs

In het voorjaar van 2016 zijn de vrijwillige validatiemetingen voor de PREM Ziekenhuizen gestart. PREMs (Patient Reported Experience Measures) zijn generieke vragenlijsten 

die zijn samengesteld uit de statistisch sterke items van de CQI Poliklinische zorg, CQI Ziekenhuisopname (verkort) en Ratings & Review vragenlijst. Samen met de Net Promotor Score zijn deze items gecombineerd tot een vragenlijst van 14 losse items exclusief persoonskenmerken. De antwoordcategorieën zijn gebaseerd op een 5-puntsschaal. De korte vragenlijst komt tegemoet aan de uitdrukkelijke wens van het veld om een beperkte meetbelasting.

 

De PREM vragenlijst begint met een vraag over de aanbevelingsintentie van de patiënt van het bezochte specialisme (Net Promotor Score). Hierna volgen vragen naar de ervaringen van de patiënt aangaande onderwerpen als informatieverstrekking, patiëntenparticipatie, bejegening en nazorg. Aansluitend volgt de zogenaamde ankervraag over het (voorlopige) resultaat van de behandeling en een open vraag voor een compliment en/of verbeterpunten. De vragenlijst sluit af met achtergrondvragen (persoonskenmerken) bedoeld voor casemix correctie. 

 

Meer weten over het uitvoeren van een meting met de PREM Ziekenhuizen?

Neem gerust contact met ons op.