PREMs FAQ

 

Waarvoor worden CQI, PREMs- en PROMs-onderzoeken gehouden?

De uitkomsten van deze onderzoeken worden door verzekeraars gebruikt bij het maken van afspraken met zorgverleners. Om goede afspraken te kunnen maken, is het belangrijk te weten hoe de consument/patiënt de zorg rondom de behandeling heeft ervaren. Om zo betrouwbaar en onafhankelijk mogelijk ervaringen van consumenten met zorg te verzamelen, worden een wetenschappelijk gevalideerde methodes ingezet, zoals de CQI, PREMs en PROMs. 

 

Is het onderzoek alleen voor zorgverzekeraars van belang?

Nee, omdat verzekeraars de kwaliteit van de verleende zorg toetst en de resultaten terugkoppelt aan de zorgaanbieders, is het onderzoek van belang voor alle mensen die zorg nodig hebben.

 

Zijn patiënten(-verenigingen) betrokken bij de onderzoeken?

Patiëntenverenigingen zijn nauw betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van patiëntervaringsonderzoeken: zij hebben zitting in de begeleidingsgroep van het onderzoek. Er wordt vakliteratuur verzameld m.b.t. kwaliteitskaders en onderzoeken vanuit het perspectief van de patiënt en er worden focusgroepen gehouden om belangrijke aspecten van kwaliteit te selecteren. Daarnaast wordt via cognitieve interviews bij patiënten onderzocht of de vragenlijsten voor hen helder en te begrijpen is.

 

Waar kan ik de resultaten van metingen terugvinden?

De onderzoeksresultaten worden gebruikt door de deelnemende zorgverzekeraars. Deze worden nog niet allemaal gebruikt voor communicatie aan consumenten. Eventuele (validatie-)rapporten zijn te vinden op www.patientervaringsmetingen.nl. Benchmarkresultaten worden ook wel geplaatst op informatiewebsites van  zorgverzekeraars of patiëntorganisaties en indien van toepassing op de website van Zorginstituut Nederland

 

Heeft u als zorgaanbieder nog meer vragen over de metingen in 2016?

Klik hier voor het overzicht van nog meer ´met veelgestelde vragen.