Aanvullend onderzoek op maat

Vanuit de behoefte om via een korte vragenlijst een meer dynamisch beeld te vormen van uw patiëntervaringen en om meer inzicht te krijgen in specifieke beleidsvragen of patiëntgerichte zorg binnen uw eigen ziekenhuis, heeft MeteQ de Quickscan ontwikkeld. 

Met deze Quickscan kunt u continue of periodiek de vinger aan de pols houden over hoe het staat met de patiënttevredenheid binnen uw ziekenhuis. Ook het meten van zorgkwaliteit vanuit patiëntenperspectief (PROMs) leent zich hier uitstekend voor. 

Het onderzoek is volledig online, waardoor ook de investering vele malen kleiner is voor u. 

Onze wijze van rapportage geeft tenslotte heel duidelijk de resultaten weer. 

Benieuwd wat wij voor u hierin kunnen betekenen? Wij informeren u graag.

 

Juist vanwege onze jarenlange ervaring in het meten van patiëntervaringen, kunnen wij u prima ondersteunen in het zo efficiënt mogelijk inrichten van dit onderzoek, waarbij u datgene bevraagd wat u ook daadwerkelijk wenst te weten.