Meteq CQI geaccrediteerd

Persbericht

Boxtel,16-april 2014                                                                   

 

Meteq geaccrediteerd voor CQI-onderzoeken

 

Meteq heeft van het CIIO de accreditatie ontvangen voor het uitvoeren van cliëntenraadplegingen met de CQ index. Op 24 januari jl. heeft een auditteam van het CIIO Meteq bezocht voor een ‘Onderzoek ter Plaatse’. Op basis van de overgelegde documentatie en het bezoek heeft het CIIO Meteq als officieel CQI meetbureau geaccrediteerd. Dat betekent dat de werkwijze van Meteq rond CQI-onderzoeken aan alle voorwaarden voldoet.

 

CQI

De CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Deze index is een meetmethode voor de meting van klantervaringen, die gebaseerd is op de CAHPS- en de Quotemethodiek.

 

CAHPS staat voor Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems. QUOTE betekent Quality Of care Through the patient’s Eyes. CAHPS- en QUOTE-instrumenten zijn beide wetenschappelijk gefundeerd en meten beide ervaringen van consumenten van zorg. Dat is een belangrijk verschil ten opzichte van veel andere vragenlijsten, waarin naar tevredenheid van patiënten/consumenten wordt gevraagd. Vragen naar concrete ervaringen van zorggebruikers leveren meer bruikbare informatie op voor kwaliteitswaarborging en kwaliteitsverbetering dan meer subjectieve vragen naar tevredenheid. Daarnaast geldt dat beide families van meetinstrumenten zich globaal richten op dezelfde domeinen van kwaliteit van zorg, dat het fundament bestaat uit een mix van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en dat in het ontwikkelingsproces een belangrijke rol is weggelegd voor de gebruikers van zorgvoorzieningen

 

De CQ-index bestaat uit een set gestandaardiseerde vragenlijsten, protocollen voor de gegevensverzameling en rapportage-instrumenten waarmee op een betekenisvolle manier de ervaring met de kwaliteit van de gezondheidszorg wordt vastgesteld. Het doel van de CQ-index is verzekerden informatie te geven die hen kan helpen bij het kiezen van een zorgverzekeraar en de door de zorgverzekeraar aangeboden zorg. De CQ-index is recentelijk ingevoerd als nationale meetstandaard.

 

Functie CQI-index

De Stichting Miletus, een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van de ervaringen van de patiënt in de zorg, wil met de CQ-index metingen informatie verschaffen over de geleverde zorg. Deze informatie gebruiken de zorgverzekeraars in de zorginkoop om het patiëntenperspectief centraal te stellen. De CQ-index metingen kunnen ook door andere organisaties worden ingezet, bijvoorbeeld:

 

door zorginstellingen en beroepsorganisaties bij het verbeteren van de kwaliteit van hun zorg;

door de kiezende consument op de verzekerings- en zorgaanbiedersmarkt;

door beleidsorganisaties bij het monitoren van de patiëntgerichtheid van de zorg. 

 

De informatie over de geleverde zorg is dus zowel in het belang van de verzekeraar (input voor de zorginkoop), als in het belang van de zorgaanbieders (input ter verbetering van interne processen). Ook is het doel dat de informatie over de geleverde zorg belangrijk wordt als keuze-informatie voor de verzekerde.

-EINDE-

_________________________________________________________________________

 

Meteq is een onafhandelijk onderzoeksbureau. Vanuit de overtuiging dat onderzoek meer omvat meer dan het uitzetten van een vragenlijst, verricht zij sinds 1996 onderzoek naar de loyaliteit van patiënten, cliënten en medewerkers. Omdat deze uniek zijn, sluiten de onderzoeken en aanbevelingen daar precies op aan. Meteq is met name actief in de non profit. Naast het verrichten van onderzoek, kan zij haar opdrachtgevers ook bijstaan in de verbetertrajecten die voortvloeien uit het onderzoek. Meteq is gevestigd in Boxtel.

 

Meer informatie: mw. Monique van Vreede, Bosscheweg 135D 5282 WV Boxtel, 06 54387284, mvanvreede@meteq.nl