Medewerkersonderzoek

Wat leeft er onder uw medewerkers en hoe kijken zij tegen uw organisatie aan? Hun ervaring en kennis zijn onmisbaar voor uw organisatie. Doordat de maatschappij mondiger en kritischer is geworden, willen steeds meer medewerkers betrokken worden bij het beleid en ook inspraak hebben. Het medewerkersonderzoek geeft u inzicht in de sterke en verbeterpunten die uw medewerkers bewust of onbewust zien. Des te waardevoller is het om te weten hoe tevreden uw medewerkers zijn, hoe ze uw organisatie waarderen en hoe u hun betrokkenheid kunt vergroten. Samen met uw medewerkers werkt u aan een betere organisatie en dat merkt uw klant!

 

Met onze doelmatige onderzoeksopzet, besteden we naast veel aandacht aan de inhoud van de vragenlijst (wat is voor uw organisatie van belang?), ook zorg aan een eenduidige, duidelijke aansturing en communicatie van de opzet, uitvoering en impact van het onderzoek. Zo creëren we draagvlak en betrokkenheid onder uw medewerkers; we laten zien aan medewerkers dat meedoen zin heeft.

 

De MeteQBase-vragenlijst kan zowel digitaal als schriftelijk worden ingevuld. Naast de standaard MeteQBase-vragenlijst, bestaat er de mogelijkheid om zelf onderwerpen en vragen toe te voegen. De uitkomsten zijn direct na het onderzoek online beschikbaar, zowel op organisatieniveau als op afdelingsniveau. Resultaten kunnen ook per team worden teruggegeven. Er kunnen door de gebruiker diverse relevante analyses worden gedaan zoals vergelijkingen naar leeftijd, dienstjaren en geslacht.

 

MeteQ biedt u een helder rapport; u ziet direct wat de sterke en verbeterpunten zijn in uw organisatie. Hierdoor heeft het onderzoek écht meerwaarde voor uw organisatie.