Burgeronderzoek

 

Burgers zijn bijzondere klanten. Ze leven niet alleen in een gemeente, ze hebben er ook daadwerkelijk invloed en zeggenschap. Bovendien vormen zij de samenleving in uw gemeente. Zij kunnen enerzijds bij u terecht voor vragen, advies, producten en diensten, maar moeten zich anderzijds ook conformeren aan wet- en regelgeving. U wilt hen betrekken bij het beleid en ervoor zorgen dat ze tevreden zijn. Tevreden burgers leiden immers tot een betere samenleving. Onderzoek helpt u inzicht te krijgen in meningen, wensen, behoeften, ervaringen én klantprocessen. Daardoor kunt u snel inspelen op ontwikkelingen in uw gemeente. In samenwerking met een aantal gemeentes hebben wij een burgeronderzoek ontwikkeld, dat we in nauw overleg op uw aandachtsgebieden aan kunnen passen.

 

De resultaten van het burgeronderzoek presenteren wij vanzelfsprekend in een rapportage op maat.