Visie op coaching

 

“Een mens is een autonoom functionerend wezen en in principe verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Supervisie en Coaching richt zich met name op zelfsturing en de bewustwording van die verantwoordelijkheid. Als je wilt veranderen moet je jezelf willen openstellen en aanvaarden dat jij alleen dingen voor jezelf kunt verbeteren. Waarom doe je wat je doet? Waarom reageer je op een bepaalde manier? Hoe pak je dingen aan? Welk effect heeft dat op anderen? Niets is goed of fout, je kunt er wel op een andere manier naar leren kijken en ermee leren omgaan. Waardoor je zelf beter functioneert en over het algemeen beter in je vel zit. Daar ligt de kracht van coaching.”

 

Joke van Koll heeft de kennis, ervaring en fijngevoeligheid om mensen snel te kunnen helpen als zij tegen eigen drempels of die van anderen aanlopen. Ze gaat met haar cliënten de dialoog aan, wat ook betekent dat de klik met de persoon die ze coacht, belangrijk is. Met haar praktische aanpak stuurt ze aan op kennisvergroting, attitude/gedrag, vaardigheden en ontwikkeling. Een echte ontwikkelingsgerichte Supervisor/coach. Joke heeft vele jaren ervaring als Supervisor/coach bij diverse organisaties (onderwijs, ziekenhuizen, verstandelijke gehandicapten zorg, GGZ, bedrijven). Zij is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Supervisoren en Coaches en heeft als voormalig relatie- en gezinstherapeut bij de GGZ de bagage om snel inzicht te krijgen in menselijke verhoudingen.