Werkwijze

 

Werken aan ontwikkeling vraagt om maatwerk, want geen persoon, afdeling, organisatie of situatie is hetzelfde. We starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek om uw vraagstelling in kaart te brengen. Aan de hand van dat gesprek maken we een inschatting van de systematiek en het aantal benodigde sessies. We kiezen we voor een tussentijdse evaluatie en altijd voeren we aan het einde van het traject een eindgesprek.