Coachingstrajecten

 

Coaching
Coaching is resultaatgericht en persoonlijk. Het kan gaan over uw functioneren op de werkvloer, maar ook over u als persoon. U als professional staat immers niet los van uw privéleven.

 

Supervisie
Tijdens een supervisietraject komen denken, voelen en handelen aan bod. Op basis van deze drie werkwoorden bespreken we werkgerelateerde situaties. Het doel is om door bewustwording en reflectie op uw handelen, uw gevoel en uw gedachtes te integreren en zo uw gedrag, indien nodig, aan te kunnen passen.

 

Management- /Organisatiecoaching
Op de werkvloer heb je elkaar nodig om een optimale prestatie neer te zetten. Met organisatiecoaching (intervisietraject) kijken we naar een team, een afdeling of de gehele organisatie. Samen ontwikkelen collega’s zich tot een ander niveau. Door naar elkaar te kijken en met elkaar te praten, heeft iedereen inspraak en wordt er daadwerkelijk samengewerkt aan het vergroten van draagvlak en verandering.