Werkwijze

Verbeteringen en veranderingen realiseert u alleen als uw medewerkers overtuigd zijn van het nut en er gemotiveerd aan meewerken. Een breed draagvlak is dan ook onmisbaar. Dat begint al voorafgaand aan het onderzoek. We kiezen dan ook voor een persoonlijke aanpak. Samen met een kleine projectgroep uit uw organisatie bepalen we het in te zetten onderzoek, de wijze en planning van uitvoering en eventuele opvolging. Vervolgens informeren we leidinggevenden en OR-leden, die fungeren als ambassadeurs voor het verbetertraject. Zodra de vragenlijst in concept gereed is, toetsen we deze bij medewerkers en directie. Zo kan iedereen zich vinden het onderzoeksproces.