Resultaten

De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor uw verbeter- en verandertraject. Het spreekt voor zich dat u van MeteQ een duidelijk, accuraat en overzichtelijk rapport op maat ontvangt. Met schematisch weergegeven feiten, uitgewerkte conclusies en aanbevelingen. Wij presenteren de uitkomsten graag aan u en uw medewerkers.
 
Rapportage op maat
Onze onderzoeken zijn altijd op uw specifieke situatie toegespitst en de resultaten presenteren wij u in een rapportage die volledig is afgestemd op uw organisatie. De sterke punten en mogelijkheden tot verbetering van uw organisatie leest u in een managementsamenvatting. Deze lichten we nader toe met behulp van voorbeeldtabellen, staafdiagrammen, overzichtstabellen en prioriteitsanalyses. Concreet en makkelijk te lezen.

 

Presenteren
Tijdens persoonlijke sessies lichten we de onderzoeksresultaten toe. Vanzelfsprekend aan uw management- of directieteam en eventueel rechtstreeks aan uw medewerkers. Door uw medewerkers op deze manier en zo snel al te informeren, raken ze betrokken bij het verbetertraject. Een extra mogelijkheid voor motivatie van medewerkers, is een workshop waarin ze hun eigen rol in het traject onderzoeken.