Algemene opties enquetetool
Multimedia antwoordopties
Afbeeldingen kunnen gebruikt worden als antwoordmogelijkheid of een combinatie van afbeelding of tekst.
Antwoordvalidaties
Om de kwaliteit van de enqueteresultaten te verhogen kunnen validaties toegekend worden aan open vragen, zoals e-mailadres, geheel getal, decemaal getal en tekstlengte.
Antwoord verplicht / niet verplicht
Maak een vraag verplicht, zodat respondente de vraag miet beantwoorden of niet verplicht zodat ze deze over kunnen slaan.
Geen van bovenstaande optie
Deze optie bied de respondent de mogelijkheid om geen van de aangeboden antwoordopties te kiezen. Als deze optie door de respondent wordt geselcteerd worden alle andere geselecteerde antwoorden gedeselcteerd.
Ander, gelieve te specificeren optie
Bij deze antwoordoptie kunnen respondenten zelf een antwoord kiezen dat afwijkt van de zichtbare antwoordopteis. Er verschijnt een tekstvak als de respondent deze optie aanvinkt.
Sorteervolgorde antwoorden
De antwoordopties kunnen op 3 manieren gesorteerd gepresenteerd worden: standaard, willekeurig of alfabetische volgorde.
Live enquete bewerken
Het is mogelijk als de enquete live is deze nog te bewerken. Vragen en antwoordkeuzes kunnen worden toegevoegd,