De enquetetool van Meteq heeft een groot aantal mogelijkheden. U kunt kiezen uit 20 verschillende vraagtypes. Ook kunnen wij uw enquete aanpassen conform de look en feel van uw huisstijl. Op basis van gegeven antwoorden of op basis van het in het panel opgenomen gegevens kunt u de respondent via een daardoor bepaalde route door de enquete leiden.

 

Meerkeuze      
 keuze lijst een kiezen  keuze lijst meerdere kiezen keuzelijst een kiezen  meerdere kiezen
Open tekstvelden      
 klein tekstvak  lijst van tekstvakken groot tekstvak  constante norm
Waardering en rangschikking      
waarderingsschaal net promotor score slider rangordeschaal
Tabellen      
 matrix;één kiezen  matrix; meerdere kiezen  matrix tekstvakken  matrix eindpunten
Speciale types      
datumkiezer beste / slechtste uploaden emailadres