Preventief Medisch Onderzoek PsychoSociale Arbeidsbelasting (PMO PSA).

In samenwerking met Vodemol Bedrijfsartsen wordt met behulp van web-based vragenlijsten een PMO PSA uitgevoerd bij uw organisatie. Doel van dit onderzoek is om werknemers at risk te herkennen en zo preventieve interventies in te kunnen zetten. Preventieve interventies beogen ziekteverzuim in de toekomst te voorkomen. Tevens verzorgen wij geanonimiseerde groepsrapportages voor input van uw arbo beleid. Zij gebruikt de nieuwste en meest sensitieve wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten. Vodemol-bedrijfsarts en A&O deskundige Jurriaan Blekemolen voert in samenwerking met het Coronel Instituut wetenschappelijk onderzoek op dit onderwerp uit.

Wij gaan als volgt te werk. Uw werknemers ontvangen een inlog waarmee zij toegang krijgen tot een portaal waar zij de vragen kunnen beantwoorden. De uitslagen worden beoordeeld door de bedrijfsarts. Zo nodig wordt er aanvullend contact met uw werknemer opgenomen. Elke werknemer krijgt een individueel, op maat gesneden advies om zijn/haar dreigende disbalans te corrigeren en weer in energie de taken op te kunnen pakken. Vodemol levert ook input voor het arbobeleid door geanonimiseerd te rapporteren. De kosten per werknemer zijn afhankelijk van het aantal werknemers en groepsrapportages.

Geïnteresseerd? Heeft u vragen, of wilt u een offerte?

 

Klik hier voor meer achtergrondinformatie over PsychoSociale Arbeidsbelasting

 

Meer weten? Neem contact met ons op